Podmienky reklamace

Reklamace

Odstoupení od kupní smlouvy pro spotřebitele

Právo na odstoupení od kupní smlouvy trvá po dobu 14 (čtrnácti) dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je nutné doručit prodávajícímu do 14 (čtrnácti) dní od převzetí zboží na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího nebo elektronickou poštou (viz Kontakt). Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Kupující není povinen uvádět důvod odstoupení od smlouvy.

V tomto případě musí být zboží vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Odstoupení od kupní smlouvy pro podnikatele

Právo na odstoupení od kupní smlouvy trvá po dobu 14 (čtrnácti) dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je nutné doručit prodávajícímu do 14 (čtrnácti) dní od převzetí zboží na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího nebo elektronickou poštou (viz Kontakt). Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Kupující není povinen uvádět důvod odstoupení od smlouvy.

V tomto případě musí být zboží vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Záruční doba pro spotřebitele

Standardní záruční doba na zboží je 24 měsíců, není-li uvedeno jinak.

Záruční doba pro podnikatele

Standardní záruční doba na zboží je 12 měsíců, není-li uvedeno jinak.

Jak reklamovat zboží

Reklamaci zboží, které není ve shodě s kupní smlouvou, provádějte bez zbytečného odkladu.

Reklamované zboží po předchozí telefonické či písemné domluvě předejte nejlépe některému z našich středisek k vyřízení reklamace.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího oznámení o uplatnění práv z vadného plnění.

Reklamované zboží bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedeme do souladu s kupní smlouvou formou výměny, nebo opravy. Nebude-li takový postup možný, máte jako kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Kontakty pro uplatnění reklamace

  • Auto Kora top, s.r.o., Mikoláše Alše 780, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, IČ: 27789306, DIČ: CZ27789306;
  • E-mail: reklamace@procamping.cz
  • Tel. - zákaznická linka: +420 608 662 282

Podrobnosti a další práva a povinnosti dotčených stran související s odpovědností za vady a podmínky reklamací upravuje plné znění obchodních podmínek. 

Ke stažení

Formulář: Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) (.doc)

Sdílej s námi příběhy. #jsemprocamping

Tyto stránky používají ke svému správnému fungování, k poskytování služeb, personalizaci reklamy a analýze návštěvnosti stránek soubory cookies. Bližší informace naleznete v nastavení cookies a informaci o zpracování osobních údajů zde. Pokud s ukládáním všech cookies souhlasíte, vyjádřete souhlas tlačítkem SOUHLASÍM, případně upravte nastavení cookies zde nebo opusťte webovou stránku.NastaveníNesouhlasímSouhlasím